POSJETITE NAS NA ADRESI: Možđenec 1/E, 42220 Novi Marof ili KLIKOM NA LINK: https://maps.app.goo.gl/DBUaTYHM6QWAw3hW8

11 logo.jpeg
veb trgovina240
google maps logo 1
wocorg
mailorg1.jpeg
mailorg1.jpeg
moborg
mailorg1.jpeg
viborg
kreditni kalkulator v1.05
 

Kupnja KREDITOM PBZ-a NIJE POTREBAN STALNI RADNI ODNOS

mogučnost s ugovorom na ODREĐENO SAMO KOD NAS !

 

MOGUČA OTPLATA SAMO DIJELA KOJI VAM FALI !

 

Cjenjeni obzirom da mnogi radite na ugovoru o djelu več duže vrijeme mi smo iznašli kreditnu liniju i za vas!
Znači ako radite bes prekida minimalno 1 godinu kod istog poslodavca možete dobiti auto kredit PBZ-a!
Uz minimalnu plaču 2500kn te možete kupiti vozila do maximalno 10 godina starosti na 2 godine ili
da bi lakše razumjeli ukupan zbir godina starosti vozila i roka otplate može biti 12 godina !
Kredite osigurava osiguravajuča kuča i banka ima 
fiducijalno pravo vlasništva do isplate zadnje rate!
Ako pak ste dobili ugovor na neodređeno onda nakon
3 primljene platne liste ste kreditno sposobni !
Kredite možete i smai pokrenuti posjetom osobnom bankaru
u najbližu poslovnicu PBZ-e banke !
Bitno je napomenuti ako radite na ugovoru o djelu
da možete dobiti kredit za kupnju motornog vozila ! 
Nije potreban status štediše PBZ-a
ali ako ga imate onda je 1% manja kamata !
NE TRBA JAMCA KUPNJA AUTOMOBILA BEZ JAMACA KUPNJA AUTOMOBILA BEZ JAMCA 
AUTO NA RATE OTPLATA NA RATE AUTO OTPLATA NA RATE